Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Parenostro en mallorquí Padrenuestro en mallorquín

D’es Convent d’es Pater Noster, a Terra Santa, reproduim aquí sa ceràmica mural dedicada an es Parenostro en mallorquí literari, acompanyada de sa transcripció de sa versió actual en mallorquí popular per ús ecumènic.

Del Convento del Pater Noster en Tierra Santa, reproducimos aquí la cerámica mural dedicada al Padrenuestro en mallorquín literario acompañada de la transcripción de la versión actual en mallorquín popular para uso ecuménico.

Transcripció de sa versió actual d’es Parenostro en mallorquí popular per ús ecumènic:

Pare nostro, qui estau en el cel, sia santificat es vostro nom. Venga a noltros es vostro Regne. Es faça sa vostra voluntat, així a la terra com en el cel.

Es notro pa de cada dia donau-mos, Senyor, es dia d’avui. I perdonau ses nostres culpes, així com noltros perdonam es nostros deutors. I no permeteu que caiguem en sa temptació, ans alliberau-mos de qualsevol mal. Amèn.

Glòria a Déu i pau a tots es sers!

* * *

Anar a / Ir a > Índex de MIRADOR DEL DENIP

* * *

Este sitio web no tiene publicidad propia.
La publicidad que aparece es del servidor WordPress
que nos da hosting gratuito.

A %d blogueros les gusta esto: